V energetice na Pacovsku sklízíme ovoce naší práce

V energetice teď v těžkých dobách na Pacovsku sklízíme ovoce naší předchozí práce. Úspory, vlastní zdroje energie a spolupráce jsou pro nás dlouhodobě důležitým tématem.

Naše strategie má tyto body:
1. minimalizace energetické provozní náročnosti
2. investice do vlastních zdrojů energie
3. spolupráce s partnery v regionu

V současné době máme za sebou první bod našeho plánu. Úspornými opatřeními se nám podařilo snížit energetickou náročnost většiny objektů našeho města, které provozuje nejen úřad, ale také školky, školy, dům sociálních služeb, polikliniku, zámecký areál, sběrný dvůr, kulturní a sportovní infrastrukturu a podobně. V předchozích letech jsme zateplili všechny relevantní objekty a průběžně modernizujeme jejich zdroje vytápění, modernizujeme systémy řízení apod. Vhodné objekty doplňujeme o systémy rekuperace a vzduchotechniky, toto je důležité především pro školské provozy.

Třetí bod naší strategie také z velké části naplňujeme již několik let. V našem mikroregionu Stražiště spolupracujeme na společném nákupu energie. V praxi to funguje tak, že město Pacov a další obce organizují společné nákupy energií skrze poptávkové řízení. V praxi se nám daří výrazně snížit náklady díky většímu poptávanému objemu energií. Obce takto řeší veškeré své provozy, tedy nejen úřady, ale také školství, zdravotnictví nebo kulturní a sportovní zařízení.

V letošním roce jsme zahájili práci na naplňování druhého bodu. Jednou z největších letošních investic města Pacova je instalace fotovoltaických systémů (FVE) na střechách objektů v majetku města a ploše bývalé skládky odpadů. Instalace FVE je rozdělena do dvou let 2022 a 2023. Celkový instalovaný výkon FVE systémů bude 840,24 kWp, z toho 494 kWp střešní FVE a 345,6 kWp pozemní FVE. Ročně by takto mělo být vyrobeno více jak 800 MWh. To je více jak 50 % roční spotřeby elektrické energie provozů města Pacova.

FVE budou instalovány na tyto objekty: Dům sociálních služeb Pacov, gymnázium, poliklinika, skladová hala za zámkem, základní škola, školní jídelna a tělocvična, sběrný dvůr, čistírna odpadních vod a plocha bývalé skládky.

Díky výše popsané strategii máme dlouhodobě nízké náklady na energie a naše město a region jsou stabilnější v dnešní energeticky náročné době. Za vším jsou ale tisíce hodin práce a desítky milionů investic. Na většinu investic se nám podařilo také zajistit financování z programů EU.

Města a obce mají v současné době stále k dispozici zajímavé programy (např. Modernizační fond), které mohou snížit jejich energetickou náročnost a zvýšit jejich rezistenci vůči energetickým krizím. Velkou výhodu mají ti, kdo v minulosti investovali, tak jako to bohužel vidí i náš stát v okolních zemích.

Zůstaňme spolu ve spojení! Přidejte si mě na sociálních sítích: