O mně

od roku 2021

poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

předseda stálé komise pro hybridní hrozby, člen rozpočtového výboru a výboru pro životní prostředí

2020–⁠2021

náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství

2006–⁠2021

starosta města Pacova

vítěz soutěže Nejlepší starosta 2014–2018 v Kraji Vysočina pořádané Svazem měst a obcí ČR

ŽIVOTOPIS

od 2022 1. místopředseda hnutí STAN

od 2021 poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za Kraj Vysočina
– předseda stálé komise pro hybridní hrozby, člen rozpočtového výboru a výboru pro životní prostředí

2020–2021 náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství
– oblast odpadového hospodářství a vodohospodářství, oblast lesnictví a zemědělství, tematika životního prostředí a jeho ochrany
– člen rady Kraje Vysočina, zastupování Kraje Vysočina v oblasti životního prostředí a zemědělství
– řízení projektů Kraje Vysočina pro životní prostředí a zemědělství

2006–2021 starosta města Pacova
– v roce 2018 vítěz soutěže Nejlepší starosta 2014–2018 v Kraji Vysočina pořádané Svazem měst a obcí ČR
– vedení a řízení města Pacova a jeho organizací a firem (cca 300 zaměstnanců, roční obrat cca 500 mil. Kč)
– zastupování města Pacova v organizacích s majetkovou účastí města
– projektový management akcí města Pacova, realizované projekty za více jak 2 mld. Kč
– social process management – zajištění stability a rovnováhy města Pacova a jeho organizací, řešení konfliktů, moderace sporů, iniciace komunikace mezi aktéry                   

od 2014 předseda Regionální komise Svazu měst a obcí ČR
– vedení a řízení Regionální komise SMO ČR, zastupování a přednášková činnost při odborných konferencích a jednání s partnery SMO ČR, zastoupení SMO ČR v CEMR                              

od 2006 předseda Svazku obcí mikroregionu Stražiště
– projektové řízení

2006–2021 předseda Místní akční skupiny Via rustica
– vedení a řízení organizace, projektové řízení

2005–2006 OSVČ, jednatel firmy W.H.V. Projekt spol. s r.o.
– vedení a řízení projektů EU, Studie proveditelnosti, cost-benefit analýzy, projektové řízení, příprava a zpracování koncepčních dokumentů pro regionální rozvoj, management svazků obcí

2002–2006 koordinátor mikroregionu Stražiště a Místní akční skupiny Via rustica
– poradenství a koordinace mikroregionu Stražiště, vedení a řízení projektů ČR a EU, studie proveditelnosti, cost-benefit analýzy, oblast PR a marketing, projektové řízení, příprava a zpracování koncepčních dokumentů pro regionální rozvoj, problematika Leader+

2002–2005      úředník odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Pacov
– Program obnovy venkova – administrativa ORP Pacov, vedení a řízení projektů ČR a EU, studie proveditelnosti, cost-benefit analýzy, oblast PR a marketing, projektové řízení

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

2012–2015       Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta
– regionální rozvoj, veřejná správa; titul Ing.

2004–2008       Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií
– politologie, sociologie; titul Bc.

2000–2002       VOŠ obchodně-právní Liberec

1993–2000       Gymnázium Pacov

DALŠÍ AKTIVITY, ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI

lektorské zkušenosti
přednášková činnost na akcích pořádaných Svazkem obcí mikroregionu Stražiště, Místní akční skupinou Via rustica, Agrární komorou, Svazem měst a obcí ČR
– lektorská činnost pro Svaz měst a obcí v rámci projektů Vzdělaný zastupitel, Odpovědný zastupitel a projektu Centra sdílených služeb DSO (příprava projektů, strategické plánování, rozpočtování)
– spolupráce s vysokými školami – VŠE Praha, Masarykova univerzita v Brně, VŠCHT Praha

projektový management
– řízení zpravidla veřejných projektů, od myšlenky a vize přes realizaci až po nastavení provozu, investiční projekty v oblastech odpadového hospodářství, vodohospodářství, školství, zdravotnictví, sociální oblasti, dopravních staveb, bydlení, sportu nebo kultury
– management veřejných organizací: zakládání a profilace organizací a firem, definice portfolia, organizační struktura, financování
– management vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí  

jazykové znalosti
angličtina – dobrá aktivní úroveň
němčina – dobrá aktivní úroveň

osobní profil
týmový hráč, výkonnostní typ s tahem na branku s cílem efektivního využití času a zdrojů

zájmy
atletika a lední hokej, lyžování, plavání, odborná literatura, cestování