Komentář Lukáše Vlčka, 1. místopředsedy Starostů, k 37 navrhovaným opatřením NERV

Pokud bych měl na úvod stručně jmenovat důležitá témata za Starosty, jsou to tato: 1. Investice do vzdělání a výzkumu, 2. Flexibilita trhu práce, 3. Zjednodušení povolovacích a administrativních procesů a jejich digitalizace, 4. Zdroje na investice do infrastruktury a modernizace české ekonomiky (zdroje: státní rozpočet, EU, PPP, dlouhodobé prostředky penzijních a pojistných fondů), 5. Revize pozice a kompetencí ÚOHS.

Vláda by měla naslouchat odborníkům. Členy NERV jsou respektovaní ekonomové a jejich doporučením by měla vláda přikládat patřičný důraz. Materiál NERV neukazuje až tak něco zcela zásadně nového, ale poukazuje na dlouhou dobu neřešené problémy a nedostatky české ekonomiky. Tyto problémy, které předchozí vlády zanedbaly, jako je například vysoká energetická náročnost českého průmyslu či neflexibilní trh práce, nás pak o to víc bolí v případě krizí.

Vláda musí pokračovat v reformním konsolidačním úsilí nejen v otázce státního rozpočtu (zde NERV oceňuje konsolidační balíček), ale především v otázce prorůstových opatření a otázce změn, které jsou omezující pro pozitivní vývoj české ekonomiky. Nemá smysl komentovat všechna navrhovaná opatření. Některá z nich jsou již v běhu.

Pokud budeme mluvit především za ministerstva, která mají v gesci Starostové, tak je to například reforma decentralizované samosprávy pod Ministerstvem vnitra, MŠMT pracuje na zajištění zdrojů na budování nových kapacit ve školkách či na revizi rámcových vzdělávacích programů. Obecně chápeme vzdělání jako klíč k hospodářskému růstu. Ministerstvo průmyslu a obchodu dokončuje úpravu norem ve výstavbě či zlepšení připravenosti státu na tzv. zelenou ekonomiku.

Za jednu z hlavních bariér ekonomického růstu považujeme omezenou flexibilitu pracovního trhu, který v současné době trpí nedostatkem zhruba 250 tis. pracovních míst. Výraznou modernizaci potřebuje zákoník práce s ohledem na vyvíjecí se potřeby trhu, jeho pružnosti v oblasti náboru nových zaměstnanců, regulaci pracovní doby, propouštění zaměstnanců.

Pro Starosty je důležité také konečně dokončit tzv. JIM – Jednotné inkasní místo, o kterém se mluví dlouhé roky a minulé vlády již bez výsledku utratily miliardy korun.

Potenciál pro růst investic (například v oblasti bydlení či dopravní a vodohospodářské infrastruktury) vidíme také ve využití více jak 400 mld. na účtech měst, obcí a krajů, a to především ve spolupráci s revizí národní dotační politiky a větším využitím finančních nástrojů, jako jsou například zvýhodněné úvěry. Zde vidíme nevyužitý potenciál Národní rozvojové banky.

Důležité téma, propojené také s důchodovou reformou, vidíme v produktivnějším využití dlouhodobých prostředků penzijních a pojistných fondů k podpoře investic.

Starostové prosazují dostatečné finanční zdroje na investice do dopravní infrastruktury. V ČR bohužel dlouhodobě nefungují, ač jinde ve světě je to využívaný nástroj, investice do dopravní infrastruktury za pomoci PPP.

Starostové důrazně varují před snahami prosazovat ekonomický protekcionismus. Tomu je nutné bránit například větší integrací ČR skrze struktury EU. ČR je malá, otevřená a proexportně orientovaná ekonomika a jakékoli protekcionistické tendence by českou ekonomiku výrazně poškodily.

Vláda by měla také více usilovat o revizi pozice a kompetencí ÚOHS. Českou ekonomiku v mnoha oblastech poškozují oligopolní a monopolistické tendence.

Zůstaňme spolu ve spojení! Přidejte si mě na sociálních sítích:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *