Obrana nejsou jen tanky, ale i kvalitní digitální infrastruktura a zajištění kybernetické obrany

Nová vláda má před sebou důležitý úkol, přístup k obraně České republiky se musí nutně změnit. Je načase začít aktivně naplňovat strategie v oblasti národní obrany, které za minulých vlád existovaly jen formálně a reálně ležely v šuplících na ministerstvech. Součástí národní obrany ve 21. století totiž nejsou jen tanky, ale také kvalitní digitální infrastruktura a kvalitní týmy lidí pro digitální a kybernetickou obranu státu.

Říká se, že informace hýbou světem a u dezinformací a lží to platí dvojnásob. Podle výzkumů má šíření lží několikanásobně větší dynamiku, než je tomu u pravdivých sdělení. Jak můžeme sledovat i při současném dění na Ukrajině, dezinformace a propagandou zmanipulované zprávy se ve společnosti staly jedním ze základních nástrojů války a ovlivňování nepřítele.

Národní strategie pro čelení hybridnímu působení stanovuje tyto strategické cíle:
–         odolná společnost, odolný stát, odolná kritická infrastruktura,
–         systémový a celostní přístup v rámci ČR,
–         schopnost adekvátní a včasné reakce.

Abychom nevěřili lžím a manipulacím, co na nás vyskočí na sociálních sítích, musíme už ve školách začít děti učit kriticky myslet a pracovat s informacemi. I to je jedním z témat stálé sněmovní komise pro hybridní hrozby, které předsedám.

Hybridní působení je skrytá i zjevná činnost státních či nestátních aktérů (původců hybridního působení) namířená proti zranitelným prvkům demokratického státu a společnosti. Původci hybridního působení využívají politické, diplomatické, informační, vojenské, ekonomické, finanční, zpravodajské a další nástroje s cílem narušit chod demokratických institucí, procesy právního státu a vnitřní bezpečnost. Hybridní působení využívá i legálních a legitimně se jevících nástrojů k dosažení nepřátelských cílů a působí proti zájmům ČR. Rychlost, rozsah a intenzita hybridního působení se zvyšuje, a to i v důsledku rozvoje nových technologií. (zdroj: army.cz)

Zůstaňme spolu ve spojení! Přidejte si mě na sociálních sítích:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *