Door to door systém funguje už více než rok. Jaké výsledky přinesl?

I letos se Pacov umístil na prvním místě prestižní soutěže My třídíme nejlépe. Osobně z toho mám velkou radost, už jen z důvodu, že se na medailových pozicích umisťujeme dlouhodobě. A aby bylo třídění pro naše obyvatele ještě jednodušší a pohodlnější, rok co rok investujeme do sběrné sítě a stále vymýšlíme, jak ho co nejvíce zdostupnit. Smyslem jsou také nemalé finanční úspory. Nejdražší je totiž takový odpad, který je nevytříděný a skončí ve skládce.

Město Pacov je členem Sompo a.s. Spolupráce 117 obcí má velký smyl a přináší kýžené efekty. Tato odpadářská firma v dubnu 2021 zavedla door to door (D2D) systém, v rámci kterého mají občané nádoby na třídění přímo u svého domu. Zavádění tohoto systému přineslo nemalou debatu, a proto je vhodné po roce fungování představit důležitá data. Zpracovali jsme analýzu a výsledky jsou na první pohled viditelné. Zatímco ještě v roce 2003 tvořil komunální odpad 98 % všech odpadů, kterými se Sompo a.s. zabývalo, po dvaceti letech třídíme nebo dokážeme zpracovat už 40 % všech odpadů. A trend je jasný, stále méně odpadu končí na skládkách a stále větší podíl dokážeme využívat.

Na grafu z naší analýzy můžete vidět, že podíl komunálního odpadu klesal víceméně plynule po velmi dlouhou dobu, ale se zavedením D2D (červený úsek na grafu) došlo k daleko prudšímu snížení tohoto podílu. V černých popelnicích tak máme stále méně a méně odpadu, což je pozitivní zpráva. Řečí čísel – v komunálním odpadu skončilo i díky D2D systému v uplynulém roce na skládce Hrádek u Pacova o 2 690 000 kg odpadu méně, než tomu bylo v předcházejícím roce.

Jak to vypadá u jednotlivých surovin? Produkce papíru trvale roste po celou dobu sledování. Nárůst proti roku 2021 je 200 127 kg, tedy asi 14,1 %. Zásadněji narostlo množství plastů, proti roku 2021 vzrostla hmotnost plastu, který Sompo vysbíralo, o 410 496 kg, což je o 34,5 % více. Je znát, že plast je zásadní složkou našich odpadů, kterou jsme ale naštěstí schopni dobře vytřídit, a to i díky investicím do technologicky kvalitní třídící linky v Hrátku u Pacova. Když porovnáme data z D2D systému oproti předcházejícím letům, je jasně vidět, že nový systém třídění plastů zásadně pomohl.

Co se týče TetraPacků a kovů, vysbírali jsme v uplynulém roce více než dvojnásobné množství těchto materiálů oproti průměru z minulých let. Nárůst u skla není nijak zásadní. A novinkou je sběr bioodpadu, toho Sompo svezlo více než dvě a půl tisíců tun. Bioodpad končí v kompostárnách, a to jak obecních, tak u zemědělských podniků. Díky tomu nekončí tato cenná surovina ve skládce, ale je opětovně použita pro půdu. Pokud vás zajímá celkové porovnání a přesné hodnoty, najdete je v posledním grafu z naší analýzy.

Z uvedených čísel je jasné, že se zavedení door to door systému osvědčilo i u nás, kdy výrazně kleslo množství směsného odpadu v černých popelnicích a zároveň se navýšilo množství vytříděných surovin.

Nepochybně vás bude zajímat finanční dopad zavedených změn. Průběžně provádíme finanční analýzy, které hodnotí provozní nákladovost odpadového hospodářství. Zavedené změny se kladně promítají do ekonomiky odpadového hospodářství, a to zhruba ve výši 2 mil. Kč. Důvodem je snížení množství ukládaných odpadů do skládky a tím i nižší poplatky za uložení odpadu: Ekonomiku svozu odpadů také pozitivně ovlivňují vyšší výkupní ceny kvalitně vytříděných surovin.  Oproti tomu rostou provozní náklady, především za pohonné hmoty a energie. Úspory a vyšší příjmy za prodané suroviny ale převyšují vyšší provozní náklady. Nutno podotknout, že příznivé ekonomické výsledky ovlivnilo nejen zavedení D2D systému, ale také průběžné investice do technologií třídní, především pak výstavba nové třídící linky v Hrádku u Pacova. Tato třídící linka dokáže kvalitně třídit nejen papír a plast, ale také kovy. Kovové obaly je možné již nějakou dobu odkládat do kontejnerů na plasty. Třídící linka pak díky technologii magnetů třídí železné obaly a díky technologii vířivých proudů hliníkové obaly.

Město Pacov plánuje v letošním roce další modernizaci a rozšíření sběrné sítě odpadů. Rozpočet města počítá s budováním dalších kontejnerových stání, a to především v lokalitách s bytovými domy, v místních částech či u Komunitního centra Pacov a u Domu sociálních služeb Pacov.

Zůstaňme spolu ve spojení! Přidejte si mě na sociálních sítích: